va-zlarin02Radionica Javni Zlarin - Prostori zlarinske svakodnevice na nekoliko razina se nadovezala na istraživanja povijesti i sadašnjosti javnih prostora Zlarina. Mapiranjem prostora okupljanja, otvorenih i društvenih sadržaja, te bilježenjem osobnih memorija, izložili su se fragmenti zlarinskog društevnog života te rekonstruirale sudbine njihovih prostornih okvira. Radionica je imala namjeru postati podloga prijedloga mogućih intervencija, malih promjena koje mogu otvoriti nova žarišta društvenog okupljanja i rituala svakodnevice. Radionicu su vodile Mia Roth-Čerina, Svjetlana Dean, Tamara Bjažić Klarin i Daria Štrelov, a bila je otvorena za sve uzraste.

va-zlarin03

 

va-zlarin06
Tonči Čerina, Tuš, Šarina riva Problem vode kao javno, besplatno i bezuvjetno dostupan naoko jednostavnim radom uočava i rješava arhitekt Tonči Čerina postavivši na Šarinoj rivi u Zlarinu tuš kao bi omogućio da se ljudi mogu okupati u slatkoj vodi. (foto: Alem Korkut)
va-zlarin05
TONČI ČERINA: SJEĆANJE NA AMBICIJU OTOKA 1975., plakat Vizura aperta/Vizura otoka, Zlarin, 2016. Prije 40 godina želje Zlarinjana i vizija onoga što žele za sebe i svoj otok bila je jasno artikulirana u vidu ambicioznog plana. Shvaćali su tada da elementi kojima to mogu ostvariti su javni sadržaji – gradske praznine. Planirajući praznine (gradski park, slobodni zeleni pojas, proširenje trga, novi prodor…) Zlarinjani planiraju grad koji može zdravo funkcionirati i kad se sve ostalo zapuni privatnim.