Umjetnost gradu: javni parter stavlja djela pred prolaznika; potom ga uvlači svojim sadržajima u apstraktan vakuum. Parter ostaje javni 24 sata, oko sebe veže sadržaje muzeja koji ostaju na korištenje gradu i van vremena rada muzeja: dvorana, knjižnica, zasebni hallovi stalnog i povremenog postava koji su tek na prvoj etaži povezani, restoran… Parter presijeca nova prečica Novi Zagreb – Sava – Trnje. Na visini od 7 m bušena ploča objedinjuje sadržaje i prati volumene muzeja koji prodiru prema parteru.