Vrtić izrasta iz dva principa prostorne organizacije koji rezultiraju dvama volumenima: kružnim paviljonskim i trapeznim linearnim. Centralno organiziran tlocrt prizemlja okuplja jedinice, društvene prostore, ulaze i dvorišta u kvadratnom otisku koji se šire na terase preko isječaka kruga: kružna streha povezuje unutarnju centripetalnu dispoziciju s vanjskim terasama, igralištima, postojećim i novim zelenilom, parterom naselja. Linearni pak volumen sjeda na kružni, obuhvaća služeće prostore vrtića, jedinicu jaslica i prostor blagovanja. Svaki pripada svojoj koti zatečenog terena, u svojim razlikama dopuštaju slobodan tijek postojećih pješačkih silnica te srastaju s  novima. U sjecištu je dvoetažan prostor koji ih prožima, prostor više namjena, unutarnji trg sklopa. Opća, nereferencijalna kružna forma pripada unutarnjem idealnom dječjem svijetu, linearna koja povezuje kote okolnog susjedstva uspostavlja dijalog sa zatečenim stambenim lamelama.

 

 

tlocrt prizemlja

tlocrt kata

presjek A-A

presjek B-B