Povjerenici hrvatskog nastupa na Bijenalu su arhitekti Mia Roth i Tonči Čerina, a multidisciplinarni autorski tim koji je koncipirao i realizirao projekt „Same as it Ever Was“ čine arhitekti Mia Roth, Tonči Čerina i Luka Fatović te dizajneri Vedran Kasap, Ozana Ursić, Niko Mihaljević i Ivica Mitrović.

photos: Bosnić+Dorotić

Web: sameasiteverwas.hr

Facebook: facebook.com/CroatianPavilionVenice

Instagram: instagram.com/croatian_pavilion_2023/