PROŽETOST UNUTARNJIH I VANJSKIH PANORAMA U HORIZONTALNOM KADRU.

Novi sklop u Borovju čuva ambijent Savlja, protegnutih gajeva i perspektiva izrazite horizontalnosti. Novi sklop afirmira i umnaža zatečene horizonte, uvlačeći u sebe zelenilo i intuitivne pješačke tokove. Urasta u puls predjela i zajedno s postojećim sadržajima postaje jedinstven makrourbanistički sklop obilježen atmosferama posebnog značaja. Programe razvija u horizontalnim ravninama koje se povezuju vertikalnim težištima: društvenim sadržajima, sportom, atrijima. Kulturno-obrazovni centar u kvadratnom tlocrtu okuplja tri paralelna svijeta: javnosti dostupan parter organički se razvija prema trajektorijama postojećihi i vjerojatnih tokova; fleksibilna matična ploča učenja i istraživanja okupljena oko utisnutog volumena dvorane i višenamjenskih prostora okupljanja omogućuje različite scenarije učenja, rada i istraživanja; odignuti idealni grad usitnjenog mjerila stanovanja okupljen je oko zaštićenih dvorišta. Suprotno od kontinuiranih streha i zajedničkog, na van usmjerenog pogleda školsko-istraživačkog piana nobila, okolina je u sobama prisutna u individualiziranom isječku otvorenog prostora, dok je zajedništvo interovertirano i okrenuto prema polunatkrivenim prostorima krovnih terasa i vrtova u idealiziranom, k oblacima usmjerenom, prostoru odrastanja.

 

 

 

tlocrt prizemlja

tlocrt 1. kata

tlocrt 2. kata

tlocrt krova

 

perspektivni presjek

perspektivni presjek

presjeci u konstruktivnim osima