Plan proširenja postojećeg naselja Bosanka iznad Dubrovnika intenzivira njegovu najveću kvalitetu – šumu – i nadoknađuje manjak društvene infrastrukture. Zeleni koridori alat su za formiranje otoka unutar kojih se nastanjuju nakupine stambene izgradnje. Postojeća vrijedna vegetacija u potpunosti se zadržava i proširuje. Tema arboretuma središnja je u novom identitetu naselja. Zelene trake presijecaju naselje omogućujući neprekinutu šetnju. Niz javnih fokusa strateški i tematski raspoređenih po naselju omogućuju mediteranskom krugu svojstven život vani.